Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
IČ60076658 | DIČ CZ60076658
ID datové stránky: vu8j9dv
JCU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta zemědělská a technologická
Studentská 1668
370 05 České Budějovice
ZF

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Zátiší 728/II
389 25 Vodňany
FROV

Projektový tým


doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Řešitel projektu
E-mail: jbrom@fzt.jcu.cz
Telefon: +420 389 032 747

Ing. Petr Císař, Ph.D.
Vývoj modelů, AI, web
E-mail: cisar@frov.jcu.cz
Telefon: +420 389 033 802

Ing. Václav Nedbal, Ph.D.
Odběr a analýza vzorků, dálkový průzkum Země
E-mail: nedbav@fzt.jcu.cz
Telefon: +420 389 032 749

Mgr. Blanka Tesařová
Laboratorní analýza
E-mail: tesarovab@fzt.jcu.cz
Telefon: +420 389 032 738

Ing. Jan Urban, Ph.D.
Statistická analýza dat
E-mail: urbanj@frov.jcu.cz
Telefon: +420 389 033 842

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.
Hydrobiologie
E-mail: lpechar@fzt.jcu.cz
Telefon: +420 389 032 737

MSc. Mohammad Mehdi Ziaei
Vývoj modelů, AI
E-mail: ziaei@frov.jcu.cz