Poděkování


Webová služba Remote Water Quality vznikla na základě řešení projektu Technologické agentury České republiky SS03010277 Systém pro monitoring sinic ve vodních nádržích s využitím metod dálkového průzkumu Země a umělé inteligence, v rámci programu Prostředí pro život.

TACRŘešení projektu podpořili aplikační garanti projektu, kterým bychom rádi poděkovali za řadu podnětů, rad, postřehů a pomoc při řešení projektu. Aplikačními garanty projektu byli:

Ministerstvo životního prostředí České republiky
MZP

Povodí Vltavy, státní podnik
MZP

Povodí Labe, státní podnik
MZP

Povodí Ohře, státní podnik
MZP

Povodí Moravy, státní podnik
MZP

Státní zdravotní ústav
MZP

Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
MZP