RemoteGuard - nástroj pro hodnocení kvality vody ve vnitrozemských vodních nádržích na základě analýzy satelitních dat pomocí nejmodernějších přístupů.

Systém RemoteGuard (RG) nabízí analýzu vybraných ukazatelů kvality vody ve vodních nádržích stanovenou na základě analýzy snímků z evropské družice Sentinel 2 (Evropská kosmická agentura, ESA). V současné době umožňuje stanovení parametrů:

RG poskytuje velmi detailní přehled o dění ve vodních nádržích. Zásadními vlastnostmi výstupů analýzy pomocí RG jsou:

Výstupy RG mají podobu statistických přehledů pro jednotlivé nádrže, grafických výstupů a vypočtených originálních dat, která lze použít v GIS.

RG nabízí vysokou kvalitu a přesnost zpracování dat, na které neustále pracujeme. Všechny analýzy satelitních dat jsou podepřeny vlastním výzkumem a využitím nejmodernějších metod zpracování dat. V současné době využíváme univerzální modely pro území ČR založené na pokročilých metodách umělé inteligence (model Cubist). Přesnost stanovení koncentrace Chl a se pohybuje okolo 85 %, v případě TSS je přesnost 80 % ve srovnání s laboratorními rozbory (podrobnosti viz Saberioon et al. 2020).

Systém RG bude do budoucna dále vyvíjen, protože se domníváme, že je takový nástroj potřeba. Do systému RG budou začleněny speciální modely pro významné vodní nádrže a dále možnost analýzy obsahu sinic ve vodě. Pro analýzu dat plánujeme využití komplexních systémů strojového učení Deep Learning.

Acknowledgment

RG vznikl na pracovištích Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě projektu Technologické agentury České republiky TG03010027 Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě. Poděkování patří státnímu podniku Povodí Vltavy za významnou pomoc při odběru a zpracování vzorků vody z nádrží a odbornou podporu.