Guide

Vstupní parametry

...

Doba zpracování

Pokud je zvolený satelitní snímek online, zpracování trvá několik minut. V případě, že je snímek archivovaný, doba zpracování se výrazně prodlužuje, a to až na 24 hodin.

Výsledek

...