Publishing

Chlorophyll-a and total suspended solids retrieval and mapping using Sentinel-2A and machine learning for inland waters

Mohammadmehdi Saberioon, Jakub Brom, Václav Nedbal, Pavel Souček, Petr Císař
Abstract

K čemu je dobré dívat se na rybníky z (velké) výšky

Duras, J., Potužák, J., Brom, J., & Nedbal, V. (2020)
Abstract

Hodnocení znečištění povrchových vod pomocí satelitních snímků

Nedbal, V., & Brom, J. (2019)
Abstract

Rybníky pohledem z výšky –  hodnocení kvality vody a eutrofizace pomocí dálkového průzkumu Země

Brom, J., Nedbal, V., & Duras, J. (2019)
Abstract

Dálkový průzkum Země - hodnocení eutrofizačních projevů

Brom, J., Duras, J., Marcel, M., Potužák, J., Saberioon, M., Nedbal, V., Císař, P., & Souček, P. (2019)
Abstract

Hodnocení kvality vody vodních nádrží pomocí dat dálkového průzkumu země

Brom, J., Duras, J., Saberioon, M., Nedbal, V., Císař, P., & Souček, P. (2019)
Abstract
Collaboration

Můžete být první

Popis